Карта сайту
Приватна зона


Події

Професорські читання на тему: «ТУРИЗМ І КУЛЬТУРА (праксеологічний аспект)» (1.03.2011)

Важлива подія

Київський університет туризму, економіки і права
Науковий відділ
Вчені ради факультетів:
Туризму, готельного та ресторанного бізнесу
Міжнародних економічних відносин і менеджменту
Юридичного факультету

ПРОГРАМА

професорських читань «ТУРИЗМ І КУЛЬТУРА (праксеологічний аспект)»

(2010 - 2011 н.р.)
Київ – 2011

І частина.

Пленарне засідання

1 березня 2011 року о 12.30 в Київському університеті туризму, економіки і права, зал засідань Вченої ради (кім. 201)

ІІ частина.

Доповіді на засіданнях вчених рад, кафедр, конференціях, «круглих столах», в студентських та аспірантських аудиторіях (впродовж навчального року)

Регламент:   наукові доповіді – до 20 хв.

                   повідомлення та виступи – до 5 хв.

Тексти наукових доповідей та повідомлень виголошених під час “професорських читань” передбачено опубліковувати у збірнику “Наукові записки КУТЕП”

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Федорченко Володимир Кирилович - доктор педагогічних наук, професор

Зарубіжні та українські системи управління туризмом (історичний екскурс)

Пазенок Віктор Сергійович - доктор філософських наук, професор

Смисли і цінності людського буття

Муковський Іван Тимофійович - доктор історичних наук, професор

Світовий уряд в системі міжнародного порядку (проблеми та суперечності)

Будя Олександр Петрович - кандидат технічних наук, доцент, професор КУТЕП

Інформаційні технології в сфері туризму і гостинності: досвід використання та перспективи розвитку

Галиця Ігор Олександрович - доктор економічних наук, професор

Інтелектуальні системи в умовах нестабільності суспільного розвитку

Мінін Леонід Васильович - доктор економічних наук, професор

Уроки глобальної економічної кризи: висновки для України

Кірейцев Григорій Герасимович - доктор економічних наук, професор

Національна система обліку у ХХІ столітті: чинники розвитку та законодавче забезпечення

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПРОФЕСОРСЬКИХ ЧИТАНЬ

(протягом навчального року)

Бевз Тетяна Анатоліївна - доктор історичних наук, професор

Культура і туризм: взаємодія і протистояння - 24 березня 2010 р. (Круглий стіл «Туризм: концептуальні засади теорії туризму» - кафедра філософії і соціальних наук)

Безверхий Олександр Ігорович - доктор фізико-математичних наук, професор

Огляд туристично-інформаційних центрів Європи: загальна характеристика, методи роботи, перспективи розвитку - 16 жовтня 2010 р. (Круглий стіл «Інформаційні технології в менеджменті» - кафедра математики та інформаційних технологій)

Нелін Олександр Іванович - доцент, кандидат юридичних наук, професор КУТЕП

Спадкове право України: становлення і розвиток - 20 жовтня 2010 р. (Звітна науково-практична конференція юридичного факультету «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

П’ятницька Ніла Олексіївна - кандидат економічних наук, професор

Визначення конкурентоспроможності готельних послуг - 21 жовтня 2010 р. (Х-і аспірантські читання «Праксеологічні проблеми туризму в Україні»)

Дехтяр Володимир Дмитрович - майстер спорту, доцент, професор КУТЕП

Структурно-функціональна модель туризму: питання змісту:ефективності спортивно-туристичної діяльності - 17 листопада 2010 р. (Засідання Вченої ради факультету ТГРБ)

Агафонова Людмила Григорівна – доцент, кандидат економічних наук, професор КУТЕП

Економічні проблеми розвитку  туризму в Україні та шляхи їх вирішення - 25 листопада 2010 р. (Круглий стіл факультету МЕВіМ «Фінансово-економічні основи розвитку туристської індустрії України»)

Базалук Олег Олександрович - доктор філософських наук, професор

Космічні подорожі: наука, освіта, практика - 2 грудня 2010 р. (Міжнародна науково-практична конференція «Космічні подорожі: наука, освіта, практика»)

Любивий Ярослав Валерійович - доктор філософських наук, старший науковий співробітник, професор КУТЕП

Віртуальна подорож і туризм - 2 грудня 2010 р. (Міжнародна науково-практична конференція «Космічні подорожі: наука, освіта, практика»)

Падун Микола Миколайович - кандидат географічних наук, доцент, професор КУТЕП

Проблема екологізації у туризмі - 9 грудня 2010 р. (Науково-методологічний семінар «Інновації в туризмі» - кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства)

Цюрупа Михайло Володимирович - доктор філософських наук, професор

Рішення Гаазького трибуналу по колишній Югославії у контексті розвитку міжнародного гуманітарного права - 27 грудня 2010 р. (Підсумкова науково-практична конференція юридичного факультету «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

Федорченко Наталія Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент, професор КУТЕП

Цивільно-правове регулювання  надання туристських послуг - 27 грудня 2010 р. (Підсумкова науково-практична конференція юридичного факультету «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

Ніколаєнко Іван Іванович - доктор історичних наук, професор

Українсько-російські відносини: проблеми та перспективи - 27 грудня  2010 р. (Підсумкова науково-практична конференція «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

Фатхутдінова Олена Василівна - кандидат юридичних наук, доцент, професор КУТЕП

Проблеми забезпечення правопорядку у період проведення масових спортивних заходів - 27 грудня 2011 р. (Підсумкова науково-практична конференція «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

Картавцев Валерій Степанович - кандидат юридичних наук, професор

Вдосконалення законодавства - важлива умова євроінтеграції України - 27 грудня 2011 р. (Підсумкова науково-практична конференція юридичного факультету «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

Кучеренко Ірина Миколаївна - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор КУТЕП

Цивільно-правові засади створення системи юридичних осіб в Україні - 27 грудня 2011 р. (Підсумкова науково-практична конференція юридичного факультету «Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності»)

Пінчук Лідія Дмитрівна - кандидат економічних наук, доцент, професор КУТЕП

Нова концепція оподаткування прибутку підприємств України - 16 березня 2011. (Науковий гурток студентів старших курсів факультету МЕВіМ)

Лях Віталій Васильович - доктор філософських наук, професор

Трансформація засад освітянської парадигми в інформаційному суспільстві - 14 квітня 2011 р. (Педагогічні читання  КУТЕП «Інноваційні форми та методи навчання в умовах запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»)

Волинець Володимир Васильович - кандидат історичних наук, доцент, професор КУТЕП

До  питання щодо концепції вивчення  іноземних мов студентами Університету - 20 квітня 2011.р. (засідання Вченої ради КУТЕП)

Скопень Микола Максимович - кандидат економічних наук, доцент, професор КУТЕП        

Дистанційні освітні технології: тенденції, проблеми розвитку та пропозиції щодо їх впровадження в КУТЕП - 20 квітня 2011 р. (засідання Вченої ради КУТЕП)

Цехмістрова Галина Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор КУТЕП

Синергетичні підходи у розвитку туристичної освіти - 21 квітня 2011 р. (засідання Вченої ради факультету ТГРБ)

Фоменко Надія Андріївна - кандидат педагогічних наук, професор

Стандартизація туристської освіти як теоретико-методична проблема - 28 квітня 2011 р. (Педагогічні читання КУТЕП «Інноваційні форми та методи навчання в умовах запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»)

Міщенко Анатолій Григорович - кандидат економічних наук, доцент, професор КУТЕП

Стратегія розвитку туризму в умовах «нової економіки» - 19 травня 2011 р. (засідання Вченої ради факультету МЕВіМ)

Мараховський Леонід Федорович - доктор технічних наук, професор

Теорія автоматів третього роду - 15 червня 2011 р. (засідання Вченої ради КУТЕП)

Останні події

Loading

календар подiй

6 грудня 2021
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

RSS