Карта сайту
Приватна зона


Новини

Прес реліз - Міжнародна науково-практична конференція «Туризм та зближення культур»

03 листопада 2011 року у Київському університету туризму, економіки і права відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Туризм та зближення культур». Співорганізаторами Конференції виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Державне агентство України з туризму та курортів, Київська міська державна адміністрація, Національна Академія педагогічних наук України, Академія туризму України, Асоціація працівників навчальних закладів України туристського і готельного профілю, Рада з питань туризму і курортів, Координаційне бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, Товариство «Знання» України, Національний науково-дослідний інститут українознавства.

З більш ніж 250 учасників, у роботі Конференції були задіяні провідні туризмознавці Києва і України а також учені з Білорусії, Грузії, Німеччини, Польщі, Росії, Угорщини.

З вступним словом до учасників Конференції звернувся ректор Київського університету туризму, економіки і права, Президент Об’єднаного університету туризму країн-учасниць СНД, Президент Асоціації навчальних закладів України  туристського і готельного профілю, заслужений працівник культури України,  доктор педагогічних наук, професор Федорченко В.К.

На пленарному засіданні виступили з доповідями: «Туризм і культура» –

академік Національної академії наук України доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії  ім. Г.С. Сковороди НАН України Попович М.В.;

 «Туризм як фактор інтеграції культури» – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету  ім. М.П. Драгоманова Євтух В.Б.;

«Маркетинг туристских дестинаций в контексте диалога культур» – кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой управления Беларусского государственного экономического университета (Республика Беларусь) Тарасенок А.И.;

«Інноваційні аспекти індустрії туризму» – доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП Галиця І.О.;

«Формат государственно-приватного партнерства в развитии культурного компонента туристического продукта города» – Голова Всеукраїнської спілки громадських організацій «Рада з питань туризму і курортів» Самарцев Є.В.;

«Туризм як засіб виховання толерантного ставлення до духовно-культурних цінностей» – доктор філософських наук, Голова правління Товариства “Знання” України Кушерець В.І.;

«До проблеми «альтернативної» туристської культури» – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи КУТЕП Пазенок В.С.;

«Знаково-символічна культура українців» – доктор філософських наук, заступник директора з науки Національного науково-дослідного інституту українознавства Кононенко Т.П.;

«Современные тенденции развития инфраструктуры туристического бизнеса в Грузии» – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес менеджмента Гурам Таварткиладзе Учебного Университета (Республика Грузия) Чагелишвили Л.П.;

«Моделі ресторанного господарства в стратегіях туризму» – кандидат економічних наук, доцент завідувач кафедри ЗЕД та туризму Харківського державного університету харчування та торгівлі Яцун Л.М.;

«Безпека людини як основна проблема туризму в контексті глобалізації сучасного світу» – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління туризмом Одеського державного економічного університету Герасименко В.Г.;

«Опыт Российской международной академии туризма по переходу на двухуровневое образование (бакалавриат-магистратура) в условиях международного сотрудничества» – доктор педагогических наук, профессор, директор Института инновационных исследований в туризме Российской международной академии туризма (Российская Федерация) СеселкинА.И.;

На Конференції було розглянуто широкий спектр проблем теорії і практики туризму за такими напрямками:

 • Культурні традиції та інновації у міжнародному туризмі;
 • Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
 • Культура і правове регулювання туристських послуг;
 • Феномен туризму і формування ділової (професіональної) етики в умовах глобалізації;
 • Культурний імідж України в контексті підготовки до Євро-2012;
 • Міжкультурна комунікація в туризмі;
 • Соціально-гуманістичні проблеми туризму в контексті глобалізації та модернізації сучасного світу:
 • Екологічна культура і туризм.
 • Інноваційні підходи до формування управлінської культури професіоналів туризму;
 • Проблеми економічної і соціальної ефективності туристичного бізнесу;
 • Туристські практики як соціокультурний феномен;
 • Сучасна культура екскурсійної діяльності;
 • Розвиток інформаційної комунікативної культури фахівця сфери туризму;
 • Формування культури особистості засобами туризму;
 • Соціальна культура сучасного підприємця туристичного бізнесу;
 • Соціально-економічні та культурологічні аспекти розвитку туристичних дестинацій;
 • Розвиток інформаційно-технічної та комунікативної культури в сфері туризму та гостинності.

Лейтмотивом Конференції стало осмислення туризму як важливого чинника суспільного поступу, найбільш масової і дієвої форми соціальної культури. Було зазначено, що серед важливих проблем які актуалізували процеси глобалізації є забезпечення плідної взаємодії культур, їх обопільного проникнення, поширення кращих зразків національних культурних надбань. В цьому сенсі туризм володіє величезними можливостями впливу на популяризацію світової крос-культури.

Учасники Конференції звернули увагу керівних органів влади щодо можливості використання туризму в якості інструменту для стимулювання економіки, забезпечення зайнятості населення та національно культурного відродження. Учені-туризмологи закликали широко пропагувати туризм як один з важливих елементів інтелектуально-духовного розвитку нації, а також здорового способу життя (особливо серед молоді); об’єднати зусилля фахівців щодо розробки єдиної системи показників сталого розвитку туризму в Україні для його подальшої інтеграції у світову туристичну спільноту.

Учасники V Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм та зближення культур», розглянувши різноманітні аспекти феномену та практики туризму, ухвалили такі рекомендації:

1. Внести пропозиції щодо розробки на державному рівні відповідних, нормативних, фінансових умов інтенсифікації процесу забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі України.

2. Увійти з пропозицією до Державного агентства України з туризму та курортів доопрацювати Закон України «Про туризм» у відповідності до міжнародних стандартів і внести на розгляд Верховної Ради України (зокрема, увійти з пропозицією щодо розробки й прийняття Туристського Кодексу України).

3. Звернутись до відповідних державних органів влади щодо рішення 19-ої сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої Туристської Організації, яка відбулась в Кьонджу, Республіка Корея (8-14 жовтня 2011р.), про необхідність активізації законодавчої та наукової діяльності з питань підтримки і розвитку туризму на загальнонаціональному рівні.

4. Розширювати та зміцнювати міжнародне співробітництво в сфері туризму на принципах і нормах, розроблених ЮНВТО.

5. Опрацювати питання про необхідність включення історичних об’єктів України до культурної спадщини ЮНЕСКО.

6. Внести пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо об’єднання підготовки фахівців для туризму («туризм» і «готельне господарство») в єдину галузь знань «Туризм».

7. Опрацювати з Державним агентством з туризму і курортів питання щодо розвитку молодіжного, сімейного, екологічного, культурно-пізнавального та спортивного туризму на базі існуючих світових стандартів.

8. Внести в навчальні плани ВНЗ України туристського профілю дисципліну «Туристське право».

9. Активізувати роботу Асоціації працівників навчальних закладів України туристського і готельного профілю щодо стажування українських студентів за кордоном та в країнах СНД з метою поглиблення культурної та наукової співпраці.

10. На базі Київського університету туризму, економіки і права:

 • створити Всеукраїнський Центр підвищення кваліфікації викладачів туристської сфери;
 • активно залучати студентську молодь до волонтерського руху в рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу;
 • організувати роботу щодо впровадження дистанційної форми навчання за напрямом «туризм» (підготовка, перепідготовка);
 • провести чергову Міжнародну науково-практичну конференцію у 2014 році на тему «Методологічні підходи до визначення ризиків туризму та шляхів їх уникнення».

11. Опублікувати матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм та зближення культур».

ФОТОЗВІТ

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

 • Пленарне засідання

Останні новини

Loading

календар подiй

18 вересня 2020
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл