Карта сайту
Приватна зона


Спеціальності та умови вступу, вартість навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР 

Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР 

Економіко-юридичне училище

 

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра (ІІ, ІІІ, ІV рівень акредитації) на базі повної загальної середньої освіти. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР 

Напрям підготовки

Кваліфікація

Вартість навчання за семестр, грн. *

 241

 Готельно-ресторанна справа

Бакалавр з готельно-ресторанної справи

д/ф - 13850

з/ф - 7550

242

Туризм

Бакалавр з туризму

д/ф - 13950

з/ф - 7550

081

Право

Бакалавр права

д/ф - 12500

з/ф - 6950

292

Міжнародні економічні відносини

Бакалавр з міжнародних економічних відносин

д/ф - 13850

075

Маркетинг

Бакалавр з маркетингу

д/ф - 11700

з/ф - 6750

073

Менеджмент

Бакалавр з менеджменту

д/ф - 11700

з/ф - 6750

071

Облік і оподаткування

Бакалавр з обліку і аудиту

д/ф - 11700

з/ф - 6750

* - Зазначено вартість навчання за семестр при вступі у 2022 році. Примітка: Оплата за навчання не включає вартість бланка диплома, який визначається на кінець навчання.

 

Вартість навчання для випускників технікумів та коледжів (Київського коледжу туризму та готельного господарства зокрема) при вступі на 3-й курс університету у 2022 році встановлена на рівні:

 Напрям підготовки

 Форма навчання

 Оплата за семестр, грн

 241

 Готельно-ресторанна справа

 Денна та заочна

 д/ф - 12800

 з/ф - 6700

 242

 Туризм

 Денна та заочна

 д/ф - 12000

 з/ф – 6700

 081

 Право

 Денна та заочна

 д/ф - 11000

 з/ф – 6150

 075

 Маркетинг

 Денна та заочна

 д/ф - 10550

 з/ф – 7150

 292

 Міжнародні економічні відносини

 Денна  д/ф - 12000

 073

 Менеджмент

 Денна та заочна

 д/ф - 10500

 з/ф - 7150

 071

 Облік і оподаткування

 Денна та заочна

 д/ф - 10550

 з/ф - 5550

Примітка: Оплата за навчання не включає вартість бланка диплома, який визначається на кінець навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на ПЕРШИЙ КУРС на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти 

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної
середньої

повної загальної середньої

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається

01 липня 2022 року

01 липня 2022 року

Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня 2022 року

Перша сесія: 29.07.22

Друга сесія: 12.09.22

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

8 серпня
2022 року
о 18.00 год.

Перша сесія: 23.08.22;

Друга сесія: 16.09.22;

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами НМТ та/або ЗНО (2019-2021)

23 серпня
2022 року
о 18.00 год.

23 серпня
2022 року
0 18.00 год.

Індивідуальні усні співбесіди

з 9 серпня по 16 серпня 2022 року

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної співбесіди Не раніше 18.00
2 серпня 2022 року
Перша сесія – 02.09.22 Друга сесія – 19.09.22

Виконання вступниками вимог, які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

29 вересня 2022 року

29 вересня
2022 року

Зарахування вступників за кошти фізичних юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2022 року

Перша сесія – до 15:00 06.09.22; Друга сесія – 20.09.22

Додаткове зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб не пізніше 30 жовтня 2022 року не пізніше 30.10.22

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА за денною та заочною формами навчання прийом заяв та документів проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста Денна форма навчання Навчання без відриві від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста вступники на основі ОКР молодшого спецаліста
Прийом заяв та документів розпочинається

Перша сесія: 29.07.22

Друга сесія: 12.09.22

Зимова сесія: 07.02.22

Перша сесія: 29.07.22

Друга сесія: 12.09.22

Прийом заяв та документів закінчується

Перша сесія: 23.08.22

Друга сесія: 16.09.22;

Зимова сесія: 18.02.22

Перша сесія: 23.08.22

Друга сесія: 16.09.22;

Оприлюднення рейтиногового списку вступників

Перша сесія – 07.09.22

Друга сесія – 19.09.22 до 12.00

Зимова сесія – 24.02.22;

Перша сесія – 03.09. 22 Друга сесія – 19.09.22

Виконання вимог до зарахування

Перша сесія – до 12:00 09.09.22
Друга сесія – до 18.0019.09.22

Перша сесія – до 12:00 08.09.22
Друга сесія – 28.09.22
Зарахування вступників Перша сесія – до 15:00 12.09.22;
Друга сесія – 20.09.22

Зимова сесія – 25.02.22;

Перша сесія – до 15:00 10.09.22; Друга сесія – до 30.09.22

Додаткове зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб Не пізніше 30.10.22 не пізніше 30.10.22


Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР

Спеціальність

Форма навчання

Кваліфікація

Вартість навчання за семестр, грн.*

292
Міжнародні економічні відносини

Денна

Економіст-міжнародник,
перекладач з англійської мови

д/ф - 14200

081
Право

Денна

Магістр з права

д/ф - 13000

071
Облік і оподаткування

Денна

Магістр з обліку і оподаткування

д/ф - 12600

242
Туризм

Денна

Магістр з туризмознавтсва

д/ф - 14200

241
Готельна і ресторанна справа

Денна

Магістр з готельної і ресторанної справи д/ф - 14200

* - Зазначено вартість навчання за семестр при вступі у 2022 році. Примітка: Оплата за навчання не включає вартість бланка диплома, який визначається на кінець навчання.

Прийом заяв та документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі строки:

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня;

Прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня, і закінчується 23 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;
Прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти;
Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках, визначених цим Порядком, проводяться з 25 до 31 серпня;
Рекомендації для зарахування надаються не раніше ніж 15 вересня;

Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 24 вересня;

Наказ про зарахування видається 25 вересня.

ВСТУПНІ ДО МАГІСТРАТУРИ - ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОРМАЦІЮ

Термін навчання 

Бакалавр Магістр
4 роки
1 - 1,5 роки
на базі ОКР «бакалавр»
На базі ОКР «молодший спеціаліст»
за відповідним напрямом - 2 роки

 

НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

На контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Економіко-юридичне училище

На базі 11 класів (денна форма навчання): здійснює підготовку з робітничих професій: обліковець (реєстрація бухгалтерських даних); кухар; агент з організації туризму; секретар керівника. Термін навчання – 1 рік. 

Назва професії (на базі 11 кл.)

 Оплата за семестр, грн. (Вступна кампанія 2022 року

Агент з організації туризму

5550

Секретар керівника

4650

Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних

4650

Кухар

5150

На базі 9 класів (денна форма навчання): здійснює підготовку з робітничих професій (з наданням повної загальної середньої освіти): кухар; агент з організації туризму, адміністратор; секретар керівника, оператор комп`ютерного набору; обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), оператор комп`ютерного набору.

Термін навчання – 3 роки.

Назва професії (на базі 9 кл.)

Оплата за семестр, грн. (Вступна кампанія 2022 року

Кухар

4650

Оператор комп`ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4400

Оператор комп`ютерного набору, секретар керівника

4400

Агент з організації туризму, адміністратор

5300

Тел. +38-099-492-23-31

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАННЯ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ 

  • Атестат (диплом) з додатком, копія атестату
  • Сертифікати УЦОЯО
  • 4 кольорові фотокартки (3х4см)
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
  • Приписне свідоцтво (для юнаків), копія приписного свідоцтва
  • Копія трудової книжки (для вступу на заочну форму)
  • При собі мати паспорт (оригінал і копію)
  • Картонна папка на зав`язках

Адреса та телефони

Loading

календар подiй

6 червня 2023
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

RSS