Карта сайту
Приватна зона


Спеціальності та умови вступу, вартість навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР 

Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР 

Економіко-юридичне училище

 

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра (ІІ, ІІІ, ІV рівень акредитації) на базі повної загальної середньої освіти. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР 

Напрям підготовки

Сертифікат ЗНО
(денна форма)

Сертифікат ЗНО
(заочна форма)

Кваліфікація

Вартість навчання за семестр, грн. *

Екзамени в університеті 

 241

 Готельно-ресторанна справа

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

Бакалавр з готельно-ресторанної справи

д/ф - 10550

з/ф - 5700

2. Іноземна мова (базовий)

2. Іноземна мова (базовий)

3. Географія АБО
3. Математика

3. Географія АБО
3. Біологія

242

Туризм

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

Бакалавр з туризму

д/ф - 10600

з/ф - 5700

2. Іноземна мова (базовий)

2. Історія України (базовий)

3. Географія АБО
3. Математика

3. Географія АБО
3. Іноземна мова

081

Право

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

Бакалавр права

д/ф - 9500

з/ф - 5500

2. Історія України (базовий)

2. Історія України (базовий)

3. Іноземна мова АБО
3. Математика 

3. Іноземна мова АБО
3. Географія 

292

Міжнародні економічні відносини

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

 

Бакалавр з міжнародних економічних відносин

д/ф - 10550

2. Іноземна мова (базовий)

 

3.Математика АБО
3. Географія 

 

075

Маркетинг

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

Бакалавр з маркетингу

д/ф - 8900

з/ф - 5100

2. Математика (базовий)

2. Математика (базовий)

3. Географія АБО
3. Іноземна мова 

3. Географія АБО
3. Іноземна мова 

073

Менеджмент

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

Бакалавр з менеджменту

д/ф - 8900

з/ф - 5100

2. Математика (базовий)

2. Математика (базовий)

3. Географія АБО
3. Іноземна мова 

3. Географія АБО
3. Історія України 

071

Облік і оподаткування

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

1. Укр. мова та літ-ра (базовий)

Бакалавр з обліку і аудиту

д/ф - 8900

з/ф - 5100

2. Математика (базовий)

2. Математика (базовий)

3. Географія АБО
3. Іноземна мова 

3. Історія України АБО
3. Іноземна мова 

* - Зазначено вартість навчання за семестр при вступі у 2018 році. Примітка: Оплата за навчання не включає вартість бланка диплома, який визначається на кінець навчання.

При зарахуванні враховуються сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 або 2018 року, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, з балом не менше 100 та середній бал атестата про повну загальну середню освіту. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанських мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 року.

 

Вартість навчання для випускників технікумів та коледжів (Київського коледжу туризму та готельного господарства зокрема) при вступі на 3-й курс університету у 2018 році встановлена на рівні:

 Напрям підготовки

 Форма навчання

 Оплата за семестр, грн

 241

 Готельно-ресторанна справа

 Денна та заочна

 д/ф - 9700

 з/ф - 5100

 242

 Туризм

 Денна та заочна

 д/ф - 9380

 з/ф – 5100

 081

 Право

 Денна та заочна

 д/ф - 8500

 з/ф – 4800

 075

 Маркетинг

 Денна та заочна

 д/ф - 8000

 з/ф – 5400

 292

 Міжнародні економічні відносини

 Денна  д/ф - 9400

 073

 Менеджмент

 Денна та заочна

 д/ф - 7950

 з/ф - 5400

 071

 Облік і оподаткування

 Денна та заочна

 д/ф - 8000

 з/ф - 4100

Примітка: Оплата за навчання не включає вартість бланка диплома, який визначається на кінець навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на ПЕРШИЙ КУРС на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти 

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної
середньої

повної загальної середньої

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається

02 липня 2018 року

02 липня 2018 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів закінчується 25 липня 2018 року о 18.00 год. 25 липня 2018 року о 18.00 год.
Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року

Прийом заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити, а також проходять співбесіди закінчується

20 липня
2018 року
о 18.00 год.

20 липня
2018 року
о 18.00 год.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО закінчується

26 липня
2018 року
о 18.00 год.

26 липня
2018 року
о 18.00 год.

Вступні іспити проводяться

з 21 липня до 26 липня
2018 року

з 21 липня до 26 липня
2018 року

Співбесіди проводяться з 21 липня до 23 липня 2018 року з 21 до 23 липня 2018 року

Оприлюдення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року

не пізніше 12.00 години 01 серпня
2018 року

Зарахування вступників

до 28 серпня 2018 року

до 28 серпня 2018 року

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня 2018 року до 30 вересня 2018 року

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА за денною та заочною формами навчання прийом заяв та документів проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста Денна форма навчання Навчання без відриві від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста вступники на основі ОКР молодшого спецаліста
Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р.
Прийом заяв та документів закінчується о 18.00 годині 24 липня 2018 р. о 18.00 годині 24 липня 2018 р.
Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня 2018 р. з 25 липня до 31 липня 2018 р.
Оприлюднення рейтиногового списку вступників не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 р. не пізніше 12.00 години 01 вересня 2018 р.
Зарахування вступників до 28 вересня 2018 р. до 28 вересня 2018 р.
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня 2018 р. до 30 вересня 2018 р.


Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР

Спеціальність

Форма навчання

Кваліфікація

Вартість навчання за семестр, грн.*

292
Міжнародні економічні відносини

Денна

Економіст-міжнародник,
перекладач з англійської мови

д/ф - 10900

081
Право

Денна

Магістр з права

д/ф - 9200

071
Облік і оподаткування

Денна

Магістр з обліку і оподаткування

д/ф - 9600

242
Туризм

Денна

Магістр з туризмознавтсва

д/ф - 10900

241
Готельна і ресторанна справа

Денна

Магістр з готельної і ресторанної справи д/ф - 10900

* - Зазначено вартість навчання за семестр при вступі у 2018 році. Примітка: Оплата за навчання не включає вартість бланка диплома, який визначається на кінець навчання.

Вступні випробування на ОКР «магістр» – тестування за фахом, іспит з іноземної мови

Прийом заяв та документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі строки:

На освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (денна форма навчання)

Етапи вступної кампанії

292
Міжнародні економічні відносини
081
 Право
242
 Туризм
241
Готельна і ресторанна справа

071
Облік і оподаткування

Прийом заяв та документів розпочинається

02 липня 2018 року

не пізніше 12 липня 2018 року

Прийом заяв та документів закінчується

9 липня 2018 року (на основі вступних іспитів)
26 липня 2018 року (на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування)

не раніше 26 липня 2018 року

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня 2018 року  
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників закінчується 5 червня 2018 року о 18.00 год.  
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР) здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня 2018 року та закінчується 31 травня 2018 року    

Проведення фахових вступних випробувань

з 02 липня по 29 липня 2018 року

з 27 липня до 31 липня 2018 року

Надання рекомендацій для зарахування до 18 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

до 12.00 год. 28 серпня 2018 року
Дозарахування всупників (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня 2018 року

Термін навчання 

Бакалавр Магістр
4 роки
1 - 1,5 роки
на базі ОКР «бакалавр»
На базі ОКР «молодший спеціаліст»
за відповідним напрямом - 2 роки

 

НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

На контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Економіко-юридичне училище

На базі 11 класів (денна форма навчання): здійснює підготовку з робітничих професій: обліковець (реєстрація бухгалтерських даних); кухар; агент з організації туризму; секретар керівника. Термін навчання – 1 рік. 

Назва професії (на базі 11 кл.)

 Оплата за семестр, грн. (Вступна кампанія 2018 року

Агент з організації туризму

4250

Секретар керівника

3700

Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних

3700

Кухар

4050

На базі 9 класів (денна форма навчання): здійснює підготовку з робітничих професій (з наданням повної загальної середньої освіти): кухар; агент з організації туризму, адміністратор; секретар керівника, оператор комп`ютерного набору; обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), оператор комп`ютерного набору.

Термін навчання – 3 роки.

Назва професії (на базі 9 кл.)

Оплата за семестр, грн. (Вступна кампанія 2018 року

Кухар

3700

Оператор комп`ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

3500

Оператор комп`ютерного набору, секретар керівника

3500

Агент з організації туризму, адміністратор

4250

Тел. (+38 044) 543-86-19 

НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР

Професійної підготовки і перепідготовки кадрів сфери туризму, підприємств готельного і ресторанного сервісу 

Курси робітничих професій за фахом: агент з організації туризму; екскурсовод; покоївка, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату); портьє; метрдотель; офіціант; бармен; кухар; оператор комп’ютерного набору; секретар; обліковець.

За результатами навчання слухачам курсів надається робітнича кваліфікація за обраним фахом, що підтверджується свідоцтвом державного зразка. Термін навчання 3-6 місяців.

Підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму, підприємств готельного та ресторанного сервісу здійснюється у формі семінарів-практикумів як на базі університету, так і з виїздом викладачів на підприємство замовника.

Терміни проведення курсів, семінарів, тренінгів та зміст навчання погоджується із замовниками. За результатами навчання видається свідоцтво державного зразка.

Працюють навчальні групи з поглибленого вивчення української мови (підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання). 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАННЯ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ 

  • Атестат (диплом) з додатком, копія атестату
  • Сертифікати УЦОЯО
  • 6 фотокарток (3х4)
  • Копія ідентифікаційного номеру
  • Приписне свідоцтво (для юнаків), копія приписного свідоцтва
  • 5 поштових конвертів (з марками по Україні)
  • Копія трудової книжки (для вступу на заочну форму)
  • При собі мати паспорт (оригінал і копію)
  • Картонна папка на зав`язках

Адреса та телефони

Loading

календар подiй

22 лютого 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл