Карта сайту
Приватна зона


АСПІРАНТУРА

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА РАЗОМ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф.Г.БУРЧАКА НАПрН УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

За спеціальністю:

081 – Право

12.00.03 – Цивільне право;

12.00.04 – Господарське право

До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк підготовки в аспірантурі становить 4 роки.

Строк прийому заяв і документів:

1 потік: початок – 05 лютого 2018 року; закінчення – 14 травня 2018 року;

2 потік: початок – 13 серпня 2018 року; закінчення – 14 вересня 2018 року.

Вступні випробування будуть проводитись в усній та письмовій формі:

1 потік: з 14 травня до 1 червня 2018 року;

2 потік: з 17 вересня до 28 вересня 2018 року.

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

- вступного іспиту із спеціальності (програма);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської – програма).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (вимоги).

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не допускається.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного 2018 року.

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної форми навчання окремо.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується відповідним наказом до 01 жовтня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які потрібно мати при вступі в аспірантуру:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особова картка за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу, який відображує дослідницькі пропозиції чи досягнення.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

Навчання платне – 15 800 грн. за рік

Правила прийому до аспірантури та докторантури Київського університету туризму, економіки і права та Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у 2018 році - викачати

Документи приймаються за адресою:

02192, м.Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26

Тел. для довідок – (+38 044) 543-86-19, (+38 044) 599-93-51, (+38 067) 441-05-50

Loading

календар подiй

4 березня 2021
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл