Карта сайту
Приватна зона


Матеріально-технічна база

Київський університет туризму, економіки і права має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності науково-практичних працівників та студентів.

Навчальний процес в університеті проводиться в навчальному корпусі за адресою м. Київ, вул. Генерала Жмаченка,26

Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам.

В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка.

Комп’ютерна мережа складається з комплексних комунікаційних структурованих систем зв’язку розташованих навчальному корпусі, це дозволило інформаційно об’єднати всі персональні комп’ютери, що задіяні в навчальному процесі в комп’ютерних класах та комп’ютери в структурних підрозділах і забезпечити обмін інформацією між будь-якими точками мережі з високою швидкістю передачі даних, а також вихід в мережу Internet-сервер, приєднаний до виділеного каналу.

В університеті для послуг студентів та викладачів створена бібліотека з читальними залами. Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, примірників 47251 примірників видань.

Бібліотека забезпечена сучасним комп’ютерним обладнанням (система «Ірбіс», електронний каталог, Internet).

В Університеті діє власне університетське видавництво, де видається щорічник «Наукові записки КУТЕП», який є фаховим виданням у галузі філософських, юридичних та педагогічних наук (постанова Президії ВАК України від 12.06.2002 р. № 2-05/6), а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література

Університет відповідно до Договору оренди має 20 ліжко-місць в гуртожитку Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, для тимчасового оплатного проживання студентів Університету.

Життєдіяльність та соціальні потреби студентів і викладачів забезпечуються наявною соціальною інфраструктурою Київського університету туризму, економіки і права.

Loading

календар подiй

23 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS