Карта сайту
Приватна зона


Пазенок Віктор Сергійович

Пазенок Віктор Сергійович - член-кореспондент НАНУ (1988 р.), доктор філософських наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

1934 р. народження. Закінчив історико-філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, аспірантуру та докторантуру Академії суспільних наук. Головний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди.

Пазенок В.С. - визнаний в Україні і авторитетний за кордоном вчений в галузі історії філософії, зокрема зарубіжної, соціальної філософії та етики. Йому належать фундаментальні розробки актуальних проблем методології філософських досліджень, філософії культури та політики. Він є провідним фахівцем теорії філософської гуманістики. Має науковий пріоритет у створенні оригінального напряму сучасного суспільствознавства - етноетики, ним була ініційована Міжнародна конференція "Культура і етноетика". Важливе значення для розвитку філософської науки мають його праці з питань формування сучасного світогляду, демократичних цінностей, моральних відносин у "перехідному суспільстві", соціально-етичних засад державотворення. Він автор понад 200 наукових праць (8 індивідуальних та 12 колективних монографій: "Соціологічний та етичний релятивізм" - К., Наукова думка, 1986; "Суспільство на порозі ХХІ-го століття. Філософське осмислення плинного світу" - К., Український Центр духовної культури, 1999), в тому числі виданих за рубежем (Голандія, Росія, Угорщина, Польща, Литва).

Бере активну участь у розробці державних програм соціо-гуманітарного та політичного розвитку України, зокрема "Концепції розвитку гуманітарної сфери України".

Веде широку педагогічну та науково-просвітницьку діяльність. Він є членом академічної Наукової ради по координації правових досліджень, членом Українського філософського товариства та Української асоціації політологів, Президентом Української гуманістичної та етичної асоціації, членом правління міжнародної Асоціації "Етос" та Товариства "Знання" України, членом редколегій часописів "Філософська думка", "Політика і час".

Ним підготовлено 5 докторів та 15 кандидатів наук.

Loading

календар подiй

24 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS