Карта сайту
Приватна зона


Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Київського університету туризму, економіки і права. Створений для координації навчально-методичної роботи на кафедрах університету та організації освітнього процесу в університеті.

Методична робота здійснюється згідно з Конституцією України, законів України "Про освіту", «Про вищу освіту», наказів та рішень колегії Міносвіти і науки України, Вченої ради університету, ректорату, навчально-методичної комісії університету.

Навчально-методична робота - це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Інспектор відділу – Ланде Ірина Ігорівна;

Основні завдання: 

 • упровадження в навчально-виховний процес Законів України "Про вищу освіту", "Про мови", положень "Про освітньо-кваліфікаційні рівні",  "Про вищий навчальний заклад України" та інші;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення умов для професійного вдосконалення -  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ;  
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентської молоді;
 • інформаційне забезпечення професорсько-викладацького складу з проблем освіти, педагогіки, психології; інформування про досягнення науки, передового педагогічного досвіду;
 • методичне керівництво створенням навчально-методичних комплексів зі спеціальностей та кожної дисципліни, навчальних планів відповідних напрямів підготовки;
 • аналіз та внесення пропозицій щодо інформаційно-дидактичного забезпечення викладання навчальних дисциплін;
 • пошук, вивчення та апробація передового освітянського досвіду, координація дій педагогічних працівників щодо змісту освіти, форм і методів навчання; 
 • доопрацювання та внесення змін до базових та робочих планів у зв’язку із упровадженням нових нормативів Міністерства освіти і науки України;
 • розробка спільно з деканатами та кафедрами семестрових індивідуальних планів студентів усіх форм навчання;
 • складання та оформлення розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, державної атестації для студентів денної та заочної форм навчання
 • розробка рейтингових показників оцінки якості викладання і навчання студентів, контроль за станом навчального процесу, участь у проведенні огляду готовності кафедр і факультетів до нового навчального року та оглядів-конкурсів навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
 • організація заходів з вивчення та вдосконалення педагогічної майстерності викладачів - Семінари педагогічної майстерності викладачів.

Контактна інформація:

Каб. 209
Телефон: +38-067-441-05-50 
e-mail: nmr_kutep@ukr.net
Години роботи: 9.00-17.00
Перерва на обід: 13.00-14.00

Loading

календар подiй

23 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS