Карта сайту
Приватна зона


Бібліотека

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується
і зберігається духовність. Пам’ятаймо,
що у давнину бібліотеку називали
«дім життя», «притулок мудрості»,
«аптека для душі».
В. Сухомлинський

 

Місія бібліотеки полягає у накопиченні, збереженні й організації власних та світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної роботи в університеті.

Бібліотеку Київського університету туризму, економіки і права - ворота у світ знань, засновано у липні 1996 року.

Фонд книгозбірні універсальний за своїм змістом. Значну частину фондів становлять видання за фахом університету. Бібліотека отримує приблизно 100 періодичних видань українською та іншими мовами світу.

У структурі бібліотеки – сектор комплектування та обробки літератури, абонемент, читальна зала де студенти, викладачі та співробітники університету одержують навчальну, наукову літературу та періодичні видання.

Сьогодні бібліотека надає користувачам такі послуги: видача та прийом друкованих видань і неопублікованих документів, проведення бібліотечно- бібліографічних занять для студентів 1 курсу з основ інформаційної культури, організує тематичні виставки, створює науково-тематичні покажчики за тематиками міжнародних конференцій, зокрема: «Туризм та зближення культур», «Туризм в умовах глобалізації: виклики часу».

Всі надходження до фондів бібліотеки опрацьовуються із використанням нової технології обробки та систематизації документів, за програмою IRBIS.

Невід’ємною складовою частиною роботи бібліотеки на допомогу читачеві є інформація, що міститься в електронних та карткових каталогах, картотеках.

Електронний інформаційний ресурс, який поєднує електронний каталог книжкових видань, авторефератів дисертацій, бібліографічні БД публікацій періодичних видань за фахом університету, «Наукові записки КУТЕП» та матеріали міжнародних конференцій, круглих столів, тощо.

Сподіваємося, що знайомство з нашою сторінкою стане запорукою формування якісно нової системи ефективних навчальних стосунків: викладач – бібліотека – студент.

Книгозбірня – незамінний партнер і помічник в роботі кафедр, деканатів та підрозділів університету.

Головну функцію бібліотеки – інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів університету виконують професійно підготовлені та доброзичливо налаштовані працівники.

Loading

календар подiй

23 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS