Карта сайту
Приватна зона


Міжнародних економічних відносин і менеджменту

Факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту

Факультет міжнародних економічних відносин є структурним підрозділом Київського університету туризму, економіки і права, створений рішенням Вченої ради університету 2 квітня 2008 р.

Навчальний процес на факультеті забезпечують кафедри:

 • кафедра обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту
 • кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин
 • кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
 • кафедра іноземних мов та перекладу 

Професорсько – викладацький склад:

 • Блажевич Тамара Василівна – ст. викладач.
 • Волинець Віталій Валентинович – д.ю.н., доцент, професор КУТЕП.
 • Гайовий Іван Іванович – к.пед.н., доцент КУТЕП.
 • Діденко Катерина Дмитрівна – к.геогр.н., доцент.  
 • Литвин Наталія Юріївна – к.е.н., доцент.
 • Мініч Ірина Михайлівна – к.соц.н., доцент, професор КУТЕП.
 • Огієнко Оксана Володимирівна – ст. викладач.
 • Парубець Олег Валентинович – к.е.н., доцент.
 • Полуда Вікторія Володимирівна – к.е.н., доцент.
 • Рудєв Ігор Миколайович – доцент КУТЕП.
 • Самонова Тетяна Броніславівна – к.е.н., доцент.
 • Сахаров Вадим Євгенович – к.е.н., професор.
 • Скопень Микола Максимович – к.е.н., доцент.
 • Тупчій Антоніна Филимонівна – к.пед.н., доцент КУТЕП.
 • Федорченко Володимир Кирилович – д.пед.н., професор.
 • Фоменко Надія Андріївна – д.пед.н., професор.

Факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України і відповідно випускники факультету отримують диплом державного зразка.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Облік і оподаткування

Навчання на факультеті дає можливість здобути такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

• бакалавр (4 роки навчання, а за скороченою формою навчання на базі диплому молодшого спеціаліста - 3 роки);

• магістр (1,5 року навчання на базі диплому бакалавра або спеціаліста).

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за денною і заочною формами навчання.

Студенти магістратури навчаються лише на денній формі навчання.

Освітньо-професійні програми забезпечують:

Підготовку кваліфікованих бакалаврів з маркетингу, які володіють належними загальними та фаховими компетентностями для забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень.

Підготовку кваліфікованих бакалаврів з менеджменту, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного управління підприємствами й організаціями, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на низовому та середньому рівнях управління.

Підготовку кваліфікованих магістрів з міжнародних економічних відносин, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з міжнародних економічних відносин та вміють їх застосовувати в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Підготовку кваліфікованих бакалаврів з обліку і оподаткування, які володіють теоретичними і практичними знаннями, уміннями, навичками в галузі обліку, оподаткування, аналізу та аудиту; ефективно виконують завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на вирішення складних ситуацій, прийняття управлінських рішень для задоволення потреб держави, суспільства, бізнесу, підприємств на міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях на основі принципів гуманності та захисту суспільних інтересів.

Підготовку кваліфікованих магістрів з обліку і оподаткування здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток економічної, соціальної та інформаційної сфер суспільства; вміння об'єктивно оцінювати фінансові результати та приймати управлінські рішення; легко розробляти фінансові прогнози та проводити стратегічний економічний аналіз; а також розуміння механізму здійснення податкових правовідносин, розрахунків в податковому процесі, принципів податкової відповідальності.

Студенти факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту - це майбутні фахівця в галузі маркетингу, фінансів і торгівлі, обслуговування бізнесу і реклами, готові здійснювати функції посадових осіб державних та інших органів, наділених владними повноваженнями в сфері маркетингу, обіймати первинні посади на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних та консультаційних центрах, наукових та освітніх закладах, в підрозділах маркетингу, маркетингових досліджень, постачання, логістики, збуту, просування, міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічних питань, керівники виробничих підрозділів у ресторанах та готелях, керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, керівники інших функціональних підрозділів, менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей, менеджери (управителі) в готельному господарстві, менеджери (управителі) в ресторанах, менеджери (управителі) в кафе (барах, їдальнях), провідний спеціаліст в органах державного управління (міністерствах, відомствах, пов’язаних з ЗЕД); менеджер ЗЕД на підприємствах з іноземними інвестиціями; логіст в філіях та дочірніх компаніях транснаціональних корпорацій; аналітик в українських та іноземних банках; консультант-аналітик в комерційних структурах, що виходять на зовнішній ринок або залежить від імпорту товарів та послуг; науковий співробітник у науково-дослідних організаціях, працювати в органах державної влади та управління, органах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Рахункової палати, Митної служби України, фінансових органах, комісіях з цінних паперів, аудиторських службах, контрольно-ревізійних відділах на підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів бізнесової і комерційної діяльності, банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах і службах, фінансово-кредитних установах, фондах, благодійних товариствах, фінансовий директор підприємств, установ та організацій; керівник фінансових і фінансово - економічних підрозділів; головний бухгалтер та його замісник; бухгалтер; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; аудитор; внутрішній аудитор; контролер; ревізор; податковий консультант, інспектор; економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; економіст з фінансової роботи; економічний радник; економіст-статист; фінансовий аналітик; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування; викладач вищого навчального закладу.

Впродовж навчання студенти проходять практику у кращих готелях та туристичних фірмах Києва: «Прем'єр Палац Готель», «Україна», «Турист», «Русь», «Холідей Інн», «HAYATT», «Intercontinental», «Radisson SAS», «Гамалія», «Test Tour» і т.д.

Студенти факультету мають унікальну можливість проходити міжнародне стажування в туристичних фірмах та підприємствах готельно-ресторанних комплексів Туреччини, Німеччини, Греції, Єгипту, Болгарії.

До послуг студентів навчально-виробничі лабораторії: туристична агенція „КУТЕП-ТУР", Українсько-німецький центр ресторанного навчання, навчально-виробничий готель „Гостинність".

З ІІІ курсу студенти-юнаки факультету ТГРБ денної форми навчання мають змогу навчатись на військовій кафедрі. Термін навчання 2 роки.

Насиченим та цікавим є студентське дозвілля. На факультеті традиційними стали туристські походи, спортивні змагання, огляди художньої самодіяльності. Урочисто відзначаються Всесвітній „День туризму" та „День туризму в Україні", „ День здоров'я", „День факультету", „Міжнародний день студента", новорічні свята та інші.

Студенти факультету є неодноразовими переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад. У змаганнях зі спортивного туризму студенти факультету традиційно займають призові місця у місті та в Україні. Беруть участь у круглих столах та конференціях за напрямами „Туризм", „Готельне господарство", „Ресторанна справа", „Іноземні мови" у профільних вузах Києва.

Декан факультету - Парубець Олег Валентинович,  кандидат економічних наук, доцент КУТЕП

Заступник декана - Заїкіна Тетяна Іванівна.

Деканат факультету: тел. (+38 066) 790-17-18

ауд. № 218-а;

Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця

09.00 – 13.00 та з14.00 - 16.00 год.

Робота зі студентами

Понеділок, середа 09.00 – 13.00 та з14.00 - 15.00 год.

Loading

календар подiй

25 червня 2024
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

RSS