Карта сайту
Приватна зона


Туризму, готельного та ресторанного бізнесу

Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу

У 2002 році за ініціативою Київського університету туризму, економіки і права, за підтримки Державної туристичної адміністрації та Асоціації навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, рішенням Кабінету Міністрів України в університеті було розпочато підготовку фахівців за спеціальностями «Туризм», «Готельне господарство».

Навчальний процес на факультеті забезпечують кафедри:

 • кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства
 • кафедра готельно-ресторанної справи
 • кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
 • кафедра іноземних мов та перекладу

Професорсько – викладацький склад:

 • Блажевич Тамара Василівна – ст. викладач.
 • Волинець Віталій Валентинович – д.ю.н., доцент, професор КУТЕП.
 • Гайовий Іван Іванович – к.пед.н., доцент КУТЕП.
 • Діденко Катерина Дмитрівна – к.геогр.н., доцент.  
 • Литвин Наталія Юріївна – к.е.н., доцент.
 • Мініч Ірина Михайлівна – к.соц.н., доцент, професор КУТЕП.
 • Огієнко Оксана Володимирівна – ст. викладач.
 • Парубець Олег Валентинович – к.е.н., доцент.
 • Полуда Вікторія Володимирівна – к.е.н., доцент.
 • Рудєв Ігор Миколайович – доцент КУТЕП.
 • Самонова Тетяна Броніславівна – к.е.н., доцент.
 • Сахаров Вадим Євгенович – к.е.н., професор.
 • Скопень Микола Максимович – к.е.н., доцент.
 • Тупчій Антоніна Филимонівна – к.пед.н., доцент КУТЕП.
 • Федорченко Володимир Кирилович – д.пед.н., професор.
 • Фоменко Надія Андріївна – д.пед.н., професор.

Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України і відповідно випускники факультету отримують диплом державного зразка.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 • Туризм;
 • Готельно-ресторанна справа.

Навчання на факультеті дає можливість здобути такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

• бакалавр (4 роки навчання, а за скороченою формою навчання на базі диплому молодшого спеціаліста - 3 роки);

• магістр (1,5 року навчання на базі диплому бакалавра або спеціаліста).

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за денною і заочною формами навчання.

Студенти магістратури навчаються лише на денній формі навчання.

Освітньо-професійні програми забезпечують:

Підготовку бакалаврів з туризму, які володіють загальними та фаховими компетентностями для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму. Набуття студентами знань, вмінь і навичок для успішної роботи  в  сфері туристського обслуговування і дозволяють їм бути екологічно відповідальними, соціально-мобільними  та затребуваними на ринку праці.

Підготовку кваліфікованих магістрів з туризму, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження туристської діяльності, а також здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.

Підготовку бакалаврів з готельно-ресторанної справи, які володіють загальними та фаховими компетентностями для успішного здійснення професійної діяльності, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері готельно-ресторанного обслуговування, що передбачає застосування спеціальних технологій для організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Підготовку кваліфікованих магістрів з готельно-ресторанної справи, формування загальних і спеціальних компетентностей професіонала з готельно-ресторанної справи, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі готельно-ресторанного бізнесу.

 

Студенти факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу - це майбутні фахівці з туристичного обслуговування, організатори подорожей (екскурсій), фахівці з організації дозвілля, з розвитку сільського туризму, інспектори з туризму,  інструктори  з основної  діяльності  (туризму),  фахівці  з туристичної безпеки, фахівці із спеціалізованого туризму, інспектори з туризму, інструктори-методисти з туризму, наукові молодші співробітники, завідувачі бюро подорожей, керівники туристичних груп, завідувачі туристичних агенцій, завідувачі агентства з іноземного туризму, екскурсознавці, гіди-перекладачі, консультанти з туризму в апараті державного управління, керуючі готельним господарством, керуючі підприємством харчування, завідувачі підприємства громадського харчування, завідувачі філіалу готелю, керівники структурного підрозділу - головні спеціалісти, головні адміністратори, завідувачі закладу клубного типу, керуючі готелем, керуючі рестораном, начальники дільниці ресторану та ін.

Впродовж навчання студенти вивчають дві іноземні мови, проходять практику у кращих готелях та туристичних фірмах Києва: «Прем'єр Палац Готель», «Україна», «Турист», «Русь» «Холідей Інн», «HAYATT», «Intercontinental», «Radisson SAS», «Гамалія», «Test Tour» і т.д.

Студенти факультету мають унікальну можливість проходити міжнародне стажування в туристичних фірмах та підприємствах готельно-ресторанних комплексів Туреччини, Німеччини, Греції, Єгипту, Болгарії.

До послуг студентів навчально-виробничі лабораторії: туристична агенція „КУТЕП-ТУР", Українсько-німецький центр ресторанного навчання, навчально-виробничий готель „Гостинність".

З ІІІ курсу студенти-юнаки факультету ТГРБ денної форми навчання мають змогу навчатись на військовій кафедрі. Термін навчання 2 роки.

Насиченим та цікавим є студентське дозвілля. На факультеті традиційними стали туристські походи, спортивні змагання, огляди художньої самодіяльності. Урочисто відзначаються Всесвітній „День туризму" та „День туризму в Україні", „ День здоров'я", „День факультету", „Міжнародний день студента", новорічні свята та інші.

Студенти факультету є неодноразовими переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад. У змаганнях зі спортивного туризму студенти факультету традиційно займають призові місця у місті та в Україні. Беруть участь у круглих столах та конференціях за напрямами „Туризм", „Готельне господарство", „Ресторанна справа", „Іноземні мови" у профільних вузах Києва.

Декан факультету - Парубець Олег Валентинович,  кандидат економічних наук, доцент КУТЕП

Заступник декана - Заїкіна Тетяна Іванівна.

Деканат факультету: тел. (+38 066) 790-17-18

ауд. № 218-а;

Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця

09.00 – 13.00 та з 14.00 - 16.00 год.

Робота зі студентами

Понеділок, середа 09.00 – 13.00 та з 14.00 - 15.00 год.

Loading

календар подiй

24 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS