Карта сайту
Приватна зона


Конференції

Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу юридичного факультету „Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності”

Київський університет туризму, економіки і права

Ю р и д и ч н и й    ф а к у л ь т е т

ПРОГРАМА
підсумкової науково-практичної конференції
професорсько-викладацького складу юридичного факультету
„Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності”

Київ – 2010

Порядок роботи конференції

- пленарне засідання: 27 грудня 2010 р., поч. о 10.00.год.

Регламент роботи:

Доповідь – до 10 хвилин

Наукові повідомлення – до 7 хвилин

Виступ в обговоренні – до 3 хвилин

Місце проведення конференції: КУТЕП, 424 ауд. Даши

План проведення

Вступне слово проректора з наукової роботи,
д.ф.н., проф., член-кор.  НАН України Пазенка В.С.

Наукові доповіді і повідомлення:

Кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму

 • Доляновська Інна Миколаївна, к.ю.н., доцент КУТЕП – Попередження експлуатації дітей в Україні
 • Вишновецька Світлана Василівна, к.ю.н., доцент – Проблеми вдосконалення правового регулювання міжнародних туристських відносин
 • Коросташивець Юлія Григорівна, старший викладач  – Форс-мажор в туризмі як правова категорія
 • Пазенок Анна Сергіївна, к.ю.н. – Державні механізми забезпечення права на достатній життєвий рівень
 • Рачок Олександр Володимирович, викладач – Отримання свідоцтва про право на спадщину – право чи обов’язок?
 • Рибачок Вікторія Анатоліївна, викладач – Майновий поручитель як учасник нотаріального процесу посвідчення іпотечного договору
 • Федорченко Наталія Володимирівна, к.ю.н., доцент, професор КУТЕП – Цивільно-правове регулювання надання туристських послуг
 • Швиденко Олександр Сергійович, к.ю.н. – Правові проблеми при організації акціонерних товариств

Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін

 • Зибачинський Ігор Володимирович, к.і.н. – Проблеми формування та трансформації перших держав Стародавньої Месопотамії
 • Заїка Сергій Олегович, к.ю.н. – Діяльність слідчого щодо виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину: окремі аспекти
 • Камінська Наталія Василівна, к.ю.н., доцент – Розвиток транскордонного туризму за участю органів місцевого і регіонального самоврядування
 • Картавцев Валерій Степанович, к.ю.н., професор – Вдосконалення законодавства – важлива умова євроінтеграції України
 • Костюк Станіслав Арсенович, старший викладач – Нетрадиційні методи розкриття і розслідування злочинів
 • Максимова Лариса Олександрівна, старший викладач – Кримінальна відповідальність медичних працівників у сфері охорони здоров’я
 • Ніколаєнко Іван Іванович, д.і.н., професор – Українсько-російські відносини: проблеми та перспективи
 • Тарахоніч Тетяна Іванівна, к.ю.н., доцент – Сфера правового регулювання
 • Цюрупа Михайло Володимирович, д.ф.н., професор – Рішення Гаазького трибуналу по колишній Югославії у контексті розвитку міжнародного гуманітарного права

Кафедра нотаріального та конституційного права

 • Гуржій Тарас Олександрович, к.ю.н., доцент – Вихідні засади детермінації джерел державної політики
 • Каменська Ніна Петрівна, к.ю.н. – Адміністративні звернення – спосіб конструктивного вирішення проблем чи запитання без відповідей?
 • Сербан Федір Іванович, викладач – Нормативно-правове регулювання забезпечення якості туристичного продукту
 • Черниш Володимир Миколайович, к.ю.н., доцент – Нотаріальна таємниця: поняття і кордони


Статтi

 • список порожній
Loading

календар подiй

23 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS