Карта сайту
Приватна зона


Комп'ютерний сервіс-центр

Комп'ютерний сервіс центр (КСЦ) є структурним підрозділом Київського університету туризму, економіки і права.

В своїй діяльності КСЦ керується Законом України "Про освіту", "Про науково-технічну діяльність" та іншими законами і нормативними актами в галузі освіти та інформаційних технологій, "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", "Положенням про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси", "Положенням про організацію охорони праці у навчально-виховних закладах", Кодексом законів про працю України, Статутом Київського університету туризму, економіки і права (надалі Університету), Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівництва Університету, рішеннями Вченої ради Університету, розпорядженнями начальника КСЦ.

Загальне керівництво здійснює безпосередньо начальник КСЦ - Абдурашитов Олексій Аманович.Основними завданнями КСЦ є:

 • впровадження єдиного підходу використання комп'ютерних та інформаційних ресурсів;
 • забезпечення ефективної та надійної роботи комп'ютерних та інформаційних ресурсів, організація та проведення своєчасного ремонту комп'ютерної та організаційної техніки, її постійна модернізація;
 • розробка і здійснення єдиної політики розвитку програмно-технічного комплексу, внутрішньої мережі і зовнішніх інформаційних зв'язків;
 • розробка і впровадження за загальним планом інформаційної бази Університету для навчальної, наукової і виробничої роботи;
 • створення і впровадження загального веб-сайту Університету і здійснення рекламно-виробничої політики в мережі Інтернет;
 • впровадження ефективних перспективних засобів підтримки навчальної, наукової і виробничої діяльності.

Функції КСЦ:

 • Організація експлуатації програмно-технічних засобів Університету.
 • Обслуговування і організація ремонту засобів комп'ютерної та організаційної техніки.
 • Організація впровадження сучасних програмних засобів, пакетів прикладних програм, комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі Web-сторінок, електронної пошти, комп'ютерної телефонії тощо.
 • Організація роботи локальної інформаційної мережі Університету (в т.ч. електронної пошти, зв'язку з Інтернет).
 • Розробка планів вдосконалення і розвитку програмно-технічного комплексу.
 • Підготовка комп'ютерних та інших сучасних технічних засобів до використання в навчальній, науковій і господарської діяльності.
 • Підготовка комп'ютерних засобів до використання в заходах тимчасового спрямування (семінари, конференції, рекламні і святкові заходи);
 • Організація створення бази даних.
 • Організація підготовки, зберігання та доступу до довідкової, навчально-методичної і рекламної інформації Університету.
 • Організація співробітництва з відповідними вітчизняними і міжнародними установами з метою підвищення ефективності використання комп'ютерних засобів.
 • Виконання в установленому порядку оперативних завдань керівництва Університету.
 • Здійснення контролю за використанням комп'ютерної та організаційної техніки у навчальному процесі та в структурних підрозділах Університету.
 • Техніко-економічний аналіз результатів використання комп'ютерної техніки в Університеті.

Контактна інформація:

Тел.: +38-067-274-51-91

Ел. адреса: osvita.admin@ukr.net

Loading

календар подiй

24 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS