Карта сайту
Приватна зона


Юридичний

Юридичний факультет є важливим структурним підрозділом Київського університету туризму, економіки і права, який розпочав свою діяльність у 1995 р. та готує фахівців за напрямом підготовки «Право» за денною і заочною формою навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» і «магістр».

Навчальний процес на юридичному факультеті забезпечують дві кафедри:

• загальноюридичних дисциплін; 

• цивільного права та правового забезпечення туризму.

Професорсько-викладацький склад юридичного факультету:

 • Фатхутдінова Олена Василівна - к.ю.н., д.ф.н., професор, Заслужений юрист України.
 • Федорченко Наталя Володимирівна - д.ю.н., професор.
 • Максимова Лариса Олександрівна - к.ю.н., доцент, професор КУТЕП.
 • Куненко Ірина Сергіївна - к.ю.н., доцент.
 • Волинець Віталій Валентинович - д.ю.н., доцент.
 • Зінченко Ольга Володимирівна - к.ю.н., доцент.
 • Хлабштова Ксенія Вікторівна - к.ю.н.
 • Синенко Світлана Володимирівна - к.ю.н., доцент.
 • Камінська Наталя Сергіївна - доцент КУТЕП.
 • Баженов Михайло Ігорович - к.ю.н., доцент КУТЕП.
 • Рибачок Вікторія Анатоліївна - к.ю.н., доцент, професор КУТЕП.
 • Майданик Наталія Романівна - к.ю.н., доцент КУТЕП.
 • Коросташивець Юлія Григорівна - к.ю.н., доцент.
 • Колосюк Зоя Михайлівна - ст. викладач.
 • Бригінець Олександр Олексійович - д.ю.н., професор.

Юридичний факультет ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України за 4 рівнем і відповідно випускники факультету отримують диплом державного зразка.

Оскільки університет є структурним підрозділом навчально-науково-виробничого комплексу „Туризм, готельне господарство, економіка і право", то студенти мають можливість отримати безперервну ступеневу юридичну освіту, зокрема, в Економіко-юридичному училищі, Київському державному коледжі туризму і готельного господарства (спеціальність „Правознавство") та Київському університеті туризму, економіки і права (напрям підготовки „Право").

Навчання на юридичному факультеті дає можливість здобути такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр (4 роки навчання, а за скороченою формою навчання на базі диплому молодшого спеціаліста - 2 роки);

магістр (1,5 року навчання на базі диплому бакалавра або спеціаліста).

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за денною і заочною формами навчання.

Студенти магістратури навчаються лише на денній формі навчання за спеціалізацією „Цивільне і трудове право".

Навчаючись на факультеті, студенти здобувають фундаментальні знання у сфері теорії держави і права, галузей права: конституційного, цивільного, трудового, господарського, сімейного, цивільно-процесуального, адміністративного, фінансового, екологічного, кримінального, кримінально-процесуального, земельного та інших.

Теоретичне навчання на юридичному факультеті вдало поєднане із навчальною та технологічною практикою в: органах судової влади (1-й курс), місцевих органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування (2-й курс), органах прокуратури або поліції (3-й курс), органах юстиції (4-й курс). Студенти магістратури проходять педагогічну практику на базі КУТЕП, а виробничу – в установах, організаціях та підприємствах.

Студенти юридичного факультету - це майбутні працівники судових та митних органів, органів юстиції, нотаріату, державної виконавчої служби, юридичних управлінь та відділів підприємств, установ, організацій та ін.

Традиційними науковими та культурно-масовими заходами на юридичному факультеті є: щорічна підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу юридичного факультету на тему: "Сучасне право України в системі соціально-економічних перетворень"; предметні науково-теоретичні конференції та круглі столи у магістратурі; день юриста та день факультету; публічні лекції, зустрічі з відомими науковцями та практиками та інші.

Декан факультету - Фатхутдінова Олена Василівна, кандидат юридичних наук, доктор філософських наук, професор, Заслужений юрист України.

(+38 050) 510-19-24 - Декан Юридичного факультету

Деканат: ауд.413;

Дні та години прийому

Декана

Вівторок - 09.00 - 12.00 год.
Четвер - 09.00 - 12.00 год.

Деканат

Вівторок,Четвер - 09.00 - 13.00 год.

Тел. (+38 050) 375-78-22

Loading

календар подiй

23 липня 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS