Карта сайту
Приватна зона


Кафедра готельно-ресторанної справи

Загальна інформація про кафедру

Кафедра готельно-ресторанної справи створена у вересні 2009 року і входить до складу факультету «Туризм, готельний та ресторанний бізнес» Київського університету туризму, економіки і права» і є випусковою для студентів напряму підготовки 140101 “Готельно-ресторанна справа” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр.

Керівний склад кафедри

Завідувач кафедри - Полумбрик Олег Максимович – професор, доктор хімічних наук;

Лаборант кафедри – Тимейчук Анна Миколаївна - викладач. 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 1. Гайовий Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
 2. Тимейчук Анна Миколаївна – викладач, лаборант кафедри 
 3. Василенко Олена Вікторівна – старший викладач
 4. Петрук Юлія Леонідівна – старший викладач
 5. Луцька Галина Василівна - викладач
 6. Полумбрик Олег Максимович – професор, доктор хімічних наук
 7. Полуда Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
 8. Любарець Владислава Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

 1. Автоматизовані системи проектування
 2. Бізнес-планування у туризмі та готельно-ресторанному господарстві
 3. Гігієна і санітарія в готельно-ресторанному господарстві
 4. Готельна індустрія України
 5. Громадське будівництво
 6. Економіка підприємств готельного та ресторанного господарства
 7. Економіка підприємства
 8. Етнічні кухні
 9. Інженерна графіка
 10. Інженерне обладнання будівель
 11. Інноваційні ресторанні технології
 12. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі
 13. Інфраструктура готельного та ресторанного господарства
 14. Логістика в готельно-ресторанному господарстві
 15. Маркетинг готельного і ресторанного господарства
 16. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 17. Міжнародна готельна індустрія
 18. Мікробіологія
 19. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг
 20. Організація готельного господарства
 21. Організація дипломатичних заходів
 22. Організація послуг харчування
 23. Організація ресторанних послуг
 24. Організація ресторанного господарства
 25. Основи сервісу
 26. Основи фізіології та гігієни харчування
 27. Планування у готельно-ресторанному господарстві
 28. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 29. Рекламна діяльність в туризмі та готельно-ресторанному господарстві
 30. Стандартизація, сертифікація і метрологія
 31. Технологія напоїв
 32. Технологія продукції ресторанного господарства
 33. Технологія ресторанних послуг
 34. Товарознавство
 35. Управління конкурентоспроможністю підприємств
 36. Управління проектами
 37. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
 38. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 39. Харчова хімія
 40. Ціноутворення на готельно-ресторанні послуги

Практика

1. Практика (навчальна) „Університетська освіта”

2. Практика виробнича (2 курс)

3. Практика виробнича (3 курс)

4. Практика організаційна (управлінська) (4 курс)

5. Практика виробнича (комплексна) (5 або 6 курс)

6. Практика виробнича (переддипломна) (5 або 6 курс)

7. Практика науково-педагогічна (асистентська) (5 курс)

Курсові роботи та проекти

 1. Курсова робота з «Інноваційних технологій в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»
 2. Курсова робота з «Організації готельного господарства»
 3. Курсова робота з «Організації готельного та ресторанного господарства»
 4. Курсова робота з «Організації ресторанного господарства»
 5. Курсовий проект з «Проектування та менеджменту»
 6. Курсова робота з «Технології продукції ресторанного господарства»

При кафедрі працює науковий студентський гурток «Ресторатор». Дослідження проводяться за напрямами:

 • Інноваційні технології надання послуг у закладах готельно-ресторанного господарства.
 • Сучасні технології продукції ресторанного господарства.
 • Вдосконалення процесів обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства різних типів.

Наукові керівники: - викладачі кафедри

Щорічні студентські фестивалі

Видатні особистості - члени кафедри

 

 

Гайовий Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Вищу освіту здобув у Київському торгівельно-економічному університеті в період з 1993 по 1998 р.р. за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобув кваліфікацію «Економіст з менеджменту».

Педагогічний стаж – 16 років.

Викладає дисципліни: «Технології продукції ресторанного господарства», «Технології напоїв», «Етнічні кухні», «Інноваційні ресторанні технології».  Здійснює керівництво та  консультування  дипломних  проектів.

Автор більше 20 наукових та методичних праць, в т.ч. співавтор  підручника «Організація обслуговування в закладах громадського харчування».

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подяка Державної туристичної адміністрації України.

Навчався в Баварській готельній школі.

Проходив стажування у Німеччині за програмою «Розвиток готельно-ресторанної справи у країнах Східної Європи».

Є одним із засновників фестивалю туристської кулінарії.

Здійснює підготовку команд університету для участі в міжнародних професійних конкурсах.

Займається консалтингом у ресторанному бізнесі.

Приймає активну участь у науково-дослідній діяльності та практичній роботі  кафедри.

Тимейчук Анна Миколаївна – лаборант та викладач кафедри

 

2010 р. –  отримала бакалавра зі спеціальності „Готельне господарство” Київського університету туризму, економіки і права

2012 р. – закінчила магістратуру Київського університету туризму, економіки і права за спеціальністю „Туризмознавство, викладач-туризмознавець”

2012 р. – участь у загальноуніверситетській науково-практичній конференції „Проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в контексті глобалізаційних процесів”

з 2014 р. – навчається в аспірантурі

Викладає такі дисципліни:

1) „Маркетинг готельно-ресторанної справи” (семінарські заняття);

2) „Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг”;

3) Основи сервісу

Має науково-методичні розробки з дисциплін „Маркетинг готельно-ресторанної справи”, „Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг”, «Основи сервісу»

Наукові публікації:

1) стаття „Забезпечення конкурентноздатності розвитку підприємств готельного бізнесу”, Київський університет туризму, економіки і права, 2013 р.
2) стаття „Динаміка розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні” (підготовлена до друку) 

Василенко Олена Вікторівна – старший викладач кафедри

Має дві вищі освіти:

1994-1999р. ДДАУ (Дніпропетровський державний аграрний університет).

Спеціальність: аграрний менеджмент

Кваліфікація: економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

2000-2004г. КНТЕУ (Київський національний торговельно-економічний університет).

Спеціальність: менеджмент організацій

Спеціалізація – менеджмент ресторанного господарства

Кваліфікація – спеціаліст з менеджменту організацій.

Активно приймає участь в роботі конференцій, круглих столів, семінарів.

Навчальна і наукова робота.

        За період  з 2012 р. викладає наступні дисципліни: «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Реклама готельно-ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Технологія ресторанних послуг»,  «Інноваційні ресторанні технології». У своїй практиці викладання застосовує традиційні та новітні методики.

Для ефективного засвоєння студентами знань на своїх заняттях використовує мультимедійні презентації. 

Приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Протягом  звітного періоду працювала над проблемою використання інноваційних технологій у навчальному процесі, в т.ч. впровадження нового програмного забезпечення «GMS Ресторан». Має 8 наукових статей в т.ч. фахових. Підвищує кваліфікацію, навчаючись у аспірантурі.

Петрук Юлія Леонідівна – старший викладач кафедри

Має дві вищі освіти.

В 2000 році закінчила Київський Національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і  здобула кваліфікацію економіста з менеджменту;

В 2001 році закінчила магістратуру КНТЕУ і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій»;

В 2010 р. отримала другу вищу освіту  в КНЕУ ім..В.Гетьмана за кваліфікацію магістра з права.

В 2001-2005 р.р. – навчалась в аспірантурі КНТЕУ, спеціальність 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами. Сфера наукових інтересів: «Організація харчування учнів в професійно-технічних навчальних закладах України»;

Щорічно проходила педагогічну практику в обсязі 50 год. (лекції, практичні) з дисциплін «Менеджмент», «Конкурентоспроможність підприємств», «Організація обслуговування».

Під час навчання в аспірантурі викладала у віртуальній фірмі, спеціалізованій на діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства створеній при кафедрі готельно-ресторанного бізнесу та туризму КНТЕУ .

Працювала в КНТЕУ науковим співробітником науково-дослідного відділу: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник.

Починаючи з 2013 року викладає в КУТЕП  дисципліни: «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Менеджмент ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Економіка підприємства», «Ціноутворення на готельно-ресторанні послуги».

Знання мов: російська, українська, англійська.

В навчальному процесі застосовує традиційні та новітні методики викладання, мультимедійні презентації.

Приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

Має 14 наукових праць з них 9 у фахових виданнях.

 

ПОЛУМБРИК ОЛЕГ МАКСИМОВИЧзавідуючий кафедрою, доктор хімічних наук.

 

В 1961 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, на кафедрі готельно-ресторанної справи КУТЕП працює з 1 вересня 2009 року. Докторську дисертацію захистив у 1986 році.

Опублікував монографію, а також посібник у співавторстві, має біля 300 статей. Автор 12 авторських свідоцтв та патентів. Науково-педагогічний напрямок: кінетика і механізми хімічних реакцій, хімія вільних радикалів. Підготував 6 кандидатів наук.

Викладає дисципліни: «Харчова хімія» та «Мікробіологія».

Полуда Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Вищу освіту здобула у Київському торгівельно-економічному університеті в період з 1991 по 1995 р.р. за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» спеціалізація «Менеджмент громадського харчування, готельного господарства і туризму».

Педагогічний стаж – 19 років.

Викладає дисципліну «Організація готельного господарства», успішно здійснює консультування  дипломними  проектами та керівництво практикою.

Автор більше 30 наукових та методичних праць, в т.ч. навчального посібнику «Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства» (у співавторстві).

Є членом робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.14010101 „Готельне обслуговування”.

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знак відмінника освіти, знак почесний працівник туризму України, подякою Київського міського голови.

Приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

Любарець Владислава Вікторівна – кандидат педагогічних наук 

В 1990 році закінчила Ржищівське педагогічне училище ім. А.С.Макаренка, одержала кваліфікацію вчителя початкових класів, вихователя.

В  1998  році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, одержала кваліфікацію вчителя трудового і професійного навчання.

В 2005 році закінчила Київський університет туризму, економіки і права, одержала кваліфікацію викладач-туризмолог.

Нагороджена знаком «Турист України», Почесною грамотою Головного управління готельного господарства і туризму виконавчого органу Київської міської ради.

Cтаж роботи: 24 роки

Наукові інтереси:

 - Формування професійних компетентностей фахівців сфери туризму
 - Професійна культура викладацького складу
 - Неперервність туристської освіти
 - Вагомість сім’ї у вихованні молоді.

Дисципліни, що викладаються:

 • Основи гостинності в сфері туристичного обслуговування
 • Інженерна графіка
 • Гігієна і фізіологія

Автор більше 30 наукових та методичних праць. В листопаді 2013 Любарець В. В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти «Формування професійної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійному коледжі»

Дисертація присвячена проблемі формування професійної компетентності майбутніх агентів з організації туризму. У процесі дослідження виявлено і конкретизовано особливості та стан професійної підготовки агента з організації туризму. Науково обґрунтовано, розроблено і апробовано модель формування професійної компетентності майбутніх агентів з організації туризму в професійно-технічних навчальних закладах. Визначено структуру, зміст, критерії, рівні сформованості та експериментально перевірено ефективність моделі формування професійної компетентності майбутніх агентів з організації туризму в професійно-технічних навчальних закладах.

Хобі: подорожі, вивчення історії, культури, іспанської мови.

Ділові якості: Енергійна, активна, творча, гнучка, комунікабельна, дипломатична, добросовісна. Умію працювати в команді, аналітичний склад ума. Умію розбиратися в прихованих потенційних можливостях і мотивах поведінки людей, легко вхожу в контакт, легко навчаюся. В людях ціную професіоналізм і творчий підхід до справи.

e-mail: v.v.lubarets@mail.ru
Loading

календар подiй

23 сiчня 2021
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл