Карта сайту
Приватна зона


Кафедра загальноюридичних дисциплін

Випускаюча кафедра загальноюридичних дисциплін була створена у 2013 р.

Кафедра є структурним підрозділом юридичного факультету.

Кафедра загальноюридичних дисциплін здійснює підготовку та випуск студентів за напрямом підготовки «Правознавство» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «магістр».

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для правової сфери, які здатні орієнтуватися у питаннях сучасної судової, нотаріальної та правозахисної діяльності. Професійне спрямування наших випускників – це робота в:

• органах судової влади;

• органах прокуратури та поліції;

• органах нотаріату, митної та державної виконавчої служби;

• місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

• напрямку правозахисної та міжнародної юридичної практики.

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців юристів.

З метою орієнтування студентів у виборі майбутньої професії кафедра організовує та контролює проходження студентами юридичного факультету навчальної та виробничої практик:

І курс - в органах судової влади;

ІІ курс - в органах місцевого самоврядування;

ІІІ курс – в органах міліції або прокуратури;

IV курс - в органах нотаріату та державної виконавчої служби.

Завідувач кафедри - Черниш Володимир Миколайович, к.ю.н., доцент, професор КУТЕП.

Народився 17 березня 1949 року в селі Наталине, Красноградського району, Харківської області, українець.

Освіта вища юридична, у 1975 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

По закінченні університету працював народним суддею Дарницького району м. Києва.

з 01.09.1997 року – призначений на посаду завідуючого кафедри нотаріату та державного будівництва юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права.

2003 р. – нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Президентом України за вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату України, активну громадську та наукову діяльність.

14 квітня 2004 року захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» у спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Диплом ДК № 022948.

2009р. – Президент Академії нотаріату

2 вересня 2010 р. нагороджений «Медаллю Трудової Слави».

Професорсько-викладацький склад кафедри

ШТАТНІ ВИКЛАДАЧІ

1. Черниш Володимир Миколайович - к.ю.н., професор КУТЕП;

2. Фатхутдінова Олена Василівна – к.ю.н., професор, д.ф.н.;

3. Нелін Олександр Іванович – д.ю.н., професор;

4. Куненко Ірина Сергіївна – к.ю.н., доцент;

5. Максимова Лариса Олександрівна – к.ю.н., доцент КУТЕП;

6. Носенко Олексій Віталійович – к.ю.н., доцент;

7. Сербан Федір Іванович – доцент КУТЕП.

Дисципліни, які закріплені за кафедрою загальноюридичних дисциплін (нормативні та вибіркові)

1. Аграрне право

2. Адвокатура України

3. Адміністративне право

4. Адміністративне судочинство

5. Актуальні проблеми земельного права

6. Актуальні проблеми теорії держави і права

7. Актуальні проблеми фінансового права

8. Банківське право

9. Державна служба в Україні

10. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

11. Екологічне право

12. Земельне право

13. Інформаційне право

14. Історія держави і права зарубіжних країн

15. Історія держави і права України

16. Історія правових і політичних вчень

17. Конституційне право зарубіжних країн

18. Конституційне право України

19. Конституційно-процесуальне право

20. Криміналістика

21. Кримінальне право

22. Кримінально-виконавче право

23. Кримінально-процесуальне право

24. Кримінологія

25. Міжнародне гуманітарне право

26. Міжнародне економічне право

27. Міжнародне право

28. Міжнародне публічне право

29. Муніципальне право України

30. Ораторське мистецтво

31. Основи дипломатичного і консульського права

32. Податкове право

33. Порівняльне конституційне право

34. Права людини та їх захист

35. Право Європейського Союзу

36. Правова статистика

37. Правові системи сучасності

38. Правознавство

39. Практика (навчальна) в місцевих органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування (2 курс)

40. Практика (навчальна) в органах прокуратури або міліції (3 курс)

41. Практика (навчальна) в органах судової влади (1 курс)

42. Практика (технологічна) в органах нотаріату і державної виконавчої служби (4 курс)

43. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини

44. Судова медицина та психіатрія

45. Судові та правоохоронні органи України

46. Теорія держави і права

47. Фінансове право

48. Юридична деонтологія

Loading

календар подiй

23 сiчня 2021
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл